Quickbutik Status

No problems detected

This page is designed to keep our customers updated on any system issues which may occur in the Quickbutik platform.

This status page covers the following countries: 🇸🇪 🇳🇴 🇩🇰

Feel free to ask any questions at support@quickbutik.com.

 1. Mar 04

  No incidents on this day.

 2. Mar 03

  No incidents on this day.

 3. Mar 02

  No incidents on this day.

 4. Mar 01

  No incidents on this day.

 5. Feb 28

  No incidents on this day.

 6. Feb 27

  1. [Resolved] | Överbelastningsattack har orsakat längre svarstid eller otillgänglighet.

   En större överbelastningsattack (DDoS) riktat mot Quickbutik påverkade inatt majoriteten av butikernas tillgänglighet mellan kl 00:00 och 03:00. Under perioden kan besökare ha upplevt längre svarstid eller otillgänglighet.

   Vårt team och automatiska system har aktivt utfört åtgärder under natten för att motarbeta attacken och minimera påverkan på tillgängligheten.

 7. Feb 26

  No incidents on this day.